ОБАВЕШТЕЊЕ

Štampa

    Obaveštavaju se sve žene sa teritorije opštine Bujanovac starosne dobiod 50-69 

godina da će se u periodu od 25.10.2017. do 26.10.2017.  godine, odnosno od srede

do četvrtka vršiti preventivni mamografski pregledi u cilju ranog otkrivanja raka dojke

bez obzira na status zdravstvenog osiguranja i bez zakazivanja.


       Pregled se može obaviti u periodu od 13:00 do 18:00 časova u Domu zdravlja

Bujanovac-RO dijagnostika.