statut pdf 
 sistematizacija radnih mesta  pdf
 pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji  pdf
 procena rizika na radnim mestima  pdf
 DOPUNA AKTA O PROCENI RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI  pdf
 IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAKNADI PUTNIH TROSKOVA ZAPOSLENIH  pdf
 PLAN RADA DZ - BUJANOVAC ZA 2021  pdf
PLAN RADA ZA 2020 DZ - BUJANOVAC pdf
PLAN RADA ZA ZASTITU OD BOLNICKIH INFEKCIJA U DZ - BUJANOVAC U pdf
PLAN RADA ZA ZASTITU OD BOLNICKIH U DZ - BUJANOVAC pdf
PLAN STALNOG UNAPREDJENJA KVALITETA RADA DZ - BUJANOVAC U 2020 pdf
POSLOVNI KODEKS pdf
POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA ZASTITU OD BOLNICKIH INFEKCIJA U D pdf
POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA pdf
Poslovnik o radu UO DZ - Bujanovac pdf
PRAVILA ZASTITE O POZARA pdf
PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU DZ - BUJANOVAC pdf
PRAVILNIK O BLIZEM UTVRDJIVANJU POSTUPKA JN pdf
PRAVILNIK O IZGLEDU I KARAKTERISTIKAMA SLUZBENE UNIFORME PRIPAD pdf
PRAVILNIK O KANCELARISKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU pdf
PRAVILNIK O KORISCENJU SLUZBE ENIH VOZILA I ODREDJIVANJU NORMAT pdf
PRAVILNIK O MERAMA I AKTIVNOSTIMA ZA ZASTITU OD BOLNICKIH INFEK pdf
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA U DZ BUJANOVAC pdf
PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPRE pdf
PRAVILNIK O RACUNOVODSTVU DZ - BUJANOVAC pdf
PRAVILNIK O RADU STRUCNOG SAVETA DZ - BUJANOVAC pdf
PRAVILNIK O SAKUPLJANJU I TRETMANU OTPADNIH MATERIJE DZ - BUJAN pdf
PRAVILNIK O SLUZBAMA PUTOVANJIMA ZAPOSLENIH I DZ - BUJANOVAC 20 pdf
PRAVILNIK O STRUCNOM USAVRSAVANJU I SPECIJALIZACIJI RADNIKA U D pdf
PRAVILNIK O UNUTRASNJOJ PROVERI KVALITETA STRUCNOG RADA pdf
PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH  ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD pdf
PROGRAM ZA ZASTITU OD BOLNICKIH INFORMACIJE DZ - BUJANOVAC pdf
SPISAK OPSTIH AKATA KOJI SU PRIMENJIVANI TOKOM 2020 I 2021 pdf
ODLUKA - PRAVILNIK O UNUTRASNOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI pdf
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRASNJEG UZBUNJIVANJA pdf