IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN 19.09.2019
Prethodno stanje 11.184.006,33
Zaduženje 129.274,00 
Odobrenje 1.150,00 
Novo stanje 11.055.882,33
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal 43.605,60 
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ 85.668,40 
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                          
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 129.274,00