IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN 20.11.2019
Prethodno stanje 10.031.599,77
Zaduženje 332.153,43
Odobrenje 1.053.247,08
Novo stanje 10.752.693,42
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi 323.297,08 
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ 8.865,35 
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                          
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 332.153,43