IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN. 29.06.2020
Prethodno stanje 8.784.463,63
Zaduženje 322.279,93
Odobrenje
Novo stanje 8.462.183,70
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti 303.919,93 
Ostali materijalni troškovi u PZZ 18.360,00
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                          
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 322.279,93